fbpx

Visit Lyngby

Forgot your your password?

Ørholm

Ørholm er som én af Mølleåens ældste industrimøller begyndt som krudtværk. Fra 1793 til 1923 var Ørholm papirfabrik, og lige som på den nærliggende Nymølle er de bevarede bygninger opført til papirproduktion. Siden dannelsen af De Forenede Papirfabrikker i 1889 var Ørholm en del af denne koncern, og her blev udelukkende produceret emballagepapir, men tidligere var her blevet fremstillet alle slags skrive- og trykpapir.

Mange gamle breve og indberetninger i Rigsarkivet er skrevet på Ørholmpapir, som kan kendes på vandmærket. Fra 1935 til 1977 anvendtes fabriksbygningerne i Ørholm af fabrikken Lama, der fremstillede springmadrasser. Lama-mærket findes stadig; men nu bliver madrasserne produceret i Hurup i Thy.

Mølleåen

Den idylliske Mølleå strækker sig over 25-30 km og har sit udspring i Bastrup Sø. Herfra løber den gennem tre større søer – Farum Sø, Furesøen og Lyngby Sø – til udmundingen ved Strandmøllen i Øresund.

Lyngby Åmose

Sumpskov, lysende sankthansorme og fiskehejrer langs søbredden. I Lyngby Åmose lever et imponerende udvalg af forskellige planter og dyr.

Baadfarten

Baadfarten har været en populær sommerattraktion i Lyngby siden 1894. To af de seks træbåde har sejlet siden Baadfartens start.