Forgot your your password?

Kultur & Kunst

Frilandsmuseet

Frilandsmuseet – Kongevejen 100 – et af verdens ældste frilandsmuseer – blev grundlagt i 1897 i Kongens Have i København og flyttede i 1901 til Sorgenfri. Fra beskedne to tønder land dækker museet i dag godt 70 tønder land.

For museets gæster er der mulighed for en enestående tur gennem Danmarks gamle landskaber.

I tilknytning til husmandssteder, huse og gårde er der genskabt veje, hegn, haver, kålgårde og marker, der ligesom bygninger og interiører er med til at fortælle om særpræget i de egne, de kommer fra.

Brede Værk

Brede Værk er et spændende nyt museum, der sætter fokus på Danmarks industrialisering igennem de sidste 150 år, en udvikling, der på afgørende vis har formet det danske samfund og vores måde at leve og tænke på. Museet ligger i den tidligere Brede Klædefabrik, der i 1800-tallet var en af Danmarks største producenter af uldne stoffer.

I dag danner de rustikke fabrikslokaler rammen om en række permanente udstillinger, der gennem genstande, lys, lyd og levende billeder fortæller historien om de nye teknologier, strømninger og industriprodukter på dramatisk vis har forandret danskernes dagligdag og arbejdsliv.

Åbne Døre

Åbne Døre er en sammenslutning af lokale kunstere, hvis specialer spænder fra alt til akvarel, mosaik og smykker. Kunstforeningen blev etableret i 2011, og har siden da haft stor succes med diverse udstillinger og arrangementer.

Foreningen består konket af 28 lokale kunstere der har sit virke i og omkring Kongens Lyngby og omegn. Du kan blandt andet finde nogle af kunsternes håndværk og kunst til julemarkedet årligt i Nordre Mølle, eller til udvalgte udstillinger eksempelvis i Christians Kirken.

En gang årligt inviteres publikum indenfor i kunsternes værksteder og atelier.

Eremitageslottet

På toppen af Eremitagesletten i Dyrehaven ligger det fine barokslot, Eremitageslottet, med den flotteste udsigt til trækroner og Øresund.

Det lille jagtslot er opført i 1735 af Christian 6. Her kunne kongen hvile sig under jagten og invitere sine fortrolige til en intim middag, der på magisk vis kom til syne op ad elevatorbordet i den prangende spisesal.

Tag med indenfor og se Christian 6.s perle af et jagtslot. Hør om de dramatiske parforcejagter, der udspillede sig rundt om slottet, og om elevatorbordet, der gav slottet sit navn. Eremitageslottet kan besøges på en omvisning i 1. juni-31. august og i efterårsferien. Fra april til oktober kan grupper bestille private omvisninger. Billetter skal købes på forhånd på eremitageslottet.dk

Frederiksdal Slot

I 1747 fuldførte arkitekten Nicolai Eigtved et maison de plaisance for geheimeråd Johan Sigismund Schulin, bygget til sommerophold. Et refugium, som skulle byde sin travle bygherre ro og hvile i et krævende liv som rigets højeste embedsmand og kongens rådgiver.

Dette sidstnævnte hverv var også grunden til, at det lille slot blev placeret så nær hovedstaden. Man ønskede at have husets herre indenfor rækkevidde.

Nordsjællands gode jorder delte kongen ikke gerne ud af. Her var skove til jagter, søer og velplejede karpedamme til fiskeri, Som foruden at tjene til adspredelse også skaffede de nødvendige ressourcer til hofhusholdningen – og her var ikke mindst de nødvendige og dyrt anlagte kongeveje, hvoraf forsyninger bringes frem til hovedstaden.

Sophienholm

På det hyggelige museum finder du skiftende kunstudstillinger og Cobra-kunst, men museet byder også på mad, musik og teater. Stedet er med sin pragtfulde park ned mod Bagsværd Sø året rundt et yndet udflugtsmål.

Sophienholms hovedbygning benyttes i dag til kunstudstillinger året rundt − i respekt for datidens kulturelle aktiviteter på stedet.

Der sættes fokus på relevante temaer, der vises separatudstillinger med markante kunstnere, og der arrangeres aktuelle kunsthistoriske udstillinger.

Marienborg

Marienborg er en ejendom i Sorgenfri Sogn ved Frederiksdal i Lyngby-Tårbæk Kommune nord for København, som er stillet til rådighed for statsministeren som bolig og til repræsentative formål.

I 1981 brugte Anker Jørgensen for første gang Marienborg til optagelsen af statsministerens nytårstale, fordi Statsministeriet var under flytning. Siden 1986 har det været fast tradition, at Marienborg har dannet ramme om nytårstalerne. Det er ligeledes på Marienborg, at de såkaldte Marienborg-møder om folkeskolen afholdes. Marienborg ligger øverst i en 8,8 hektar stor park ned til Lyngby Sø. Den trelængede ejendom med tilhørende tjenestebolig og tidligere et mindre drivhusgartneri bruges i dag primært til møder, middage og officielle sammenkomster med statsministerparret som værter.

Sorgenfri Slot

Slottets fundamenter er fra 1706; men dets nuværende udseende skyldes arkitekten Lauritz de Thurahs ombygning i 1750’erne med senere ændringer.

Frederik den Femte boede her som kronprins – det var i årene 1744-46 – og i 1898 flyttede prins Christian og prinsesse Alexandrine ind på Sorgenfri Slot, hvor de boede fast til 1912 og om sommeren til kong Christian den Tiendes død i 1947.

Siden boede deres søn Arveprins Knud og hans hustru Arveprinsesse Caroline-Mathilde på slottet frem til 1995.

Sorgenfri Slot er omgivet af en stor park, hvoraf størstedelen er åben for offentligheden.

Lindegaarden

Lindegaarden er en firlænget gård fra 1650, og i dag kultursted beliggende i Bondebyen, midt i Kongens Lyngby. Lindegaarden ejes og drives af fonden Kulturstedet Lindegaarden, og foreningen Lindegaardens Venner står for de mange kulturaktiviteter stedet tilbyder, via frivillig engagement.
Den gule gård er den sidste komplette bygård i Lyngby, og tilbage i år 2013 købte fonden gården af Lyngby-Taarbæk kommune for blot 10 kroner. Siden da er kulturstedet drevet af frivillige. Med hjælp fra A.P Møller-fonden er gården blevet restaureret udvendigt, hvilket blevet afsluttet i år 2020 og har været gårdens redning fra forfald.
Hos Lindegaarden kan der desuden lejes selskabslokaler til diverse arrangementer. I salen i nordre længe er der plads til 150 personer, mens stuerne i vestre længe kan rumme 50 personer.

Raadvad Fabrik

Raadvad Fabrik er en tidligere knivfabrik, og rummer i dag værksteder, der danner ramme om fortiden og nutiden, samt kunst og håndværk. Fabrikken er desuden omgivet af smuk og frodig natur der grænser op til Dyrehaven.
Fabrikken har sin gang helt tilbage til 1643, og var den første fabrik der udnyttede Mølleåens vandkraft til fremstilling af blandt andet våben. Fabrikken har desuden også i mange år fungeret som krudtværk, og producent for brødmaskiner og barberblade. Fabrikken har igennem alle år været ejet af forskellige, staten såvel som private.

I dag kan du booke rundvisninger på fabrikken, og høre om kunst og håndværk. Du kan samtidig iagttage de gamle bygninger, der summer af historie og levn fra fortiden.

Lyngby Kirke

Lyngby Kirke ligger ved Lyngby Hovedgade på en bakke hævet over den omgivende bebyggelse. Kirken er fra 1100-tallet og er den ældste bygning i Lyngby. I dag er Lyngby Kirke en moderne kirke, der bl.a. tilbyder musik og udendørs foredrag.
Udover gudstjenester, bryllupper, dåb og begravelser, kan Lyngby Kirke tilbyde mange kirkelige arrangementer for både ung og gammel. Kirken byder på et rigt musikliv med koncerter, kantategudstjenester og musikgudstjenester. Og litteraturkredsen er et sted, hvor de der elsker at læse og tale om litteratur kan mødes.
Kirken afholder også foredrag i det fri, hvor man bl.a. kan høre fortællingen om Lyngbyløven. Derudover afholder kirken kirkehøjskole, sommerhøjskole, arrangementer for børn, samt andre løbende arrangementer.

Frieboesvile Stadsarkiv

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv er beliggende i huset Frieboesvile på Kongevejen, i forlængelse af Lyngby Hovedgade. Arkivet er kommunalt og fungerer som historisk arkiv for borgere, hvor fokusset er formidling af lokalhistorie og kulturarv.
Stadsarkivet har jævnligt forskellige typer af arrangementer: udstillinger, foredrag, byvandringer, samt aktiviteter og værksteder for børn med mere.

Stadsarkivet har til huse i Frieboesvile, som er en gammel bygning tilbage fra 1756. Bygningen var oprindeligt brugt som landsted til sommerophold. Indvending ses hovedbygningen opført i klassisk rokokostil.

Stadsbiblioteket

Lyngby Stadsbibliotek blev indviet i 1968, og er oprindeligt døbt Gramlille.
Gramlille opstod helt tilbage i 1748, hvor den franske gesandt i København Abbé Lemaire, opførte et landsted. Senere i 1875 blev det opkøbt af Carl Hother Müffelmann, som her navngavn bygningen Gramlille.
Gramlille har gennem mange år huset forskellige ejere, hvor det i dag huser et stort bibliotek med café og smuk udsigt over søen.

Stadsbiblioteket tilbyder mange aktiviteter for børn og unge, både i dagtimerne, skoleferier og i weekenderne. Der er eksempelvis teaterforestillinger, Historie-1/2 timen, børneudstillinger og mange andre spændende aktiviteter rettet imod børn og deres familier.

Nordre Mølle

I Lyngby er der både Søndre og Nordre Mølle. De er begge vandmøller placeret i enden af Lyngby Hovedgade. Nordre Mølle er anlagt som udvidelse af Søndre Mølle omkring år 1762. Netop her fortsætter Mølleåen sit løb fra Lyngby Sø. I år 1846 og i år 1850 var Nordre Mølle under restauration. Siden hen har møllen fungeret som både kornmølle og hammermølle. Nordre Mølle er køreklar ved hjælp af blot vandets kraft.

I dag bruges Nordre Mølle til udstillingslokale i anledningen af kunstudstillinger og julemarkeder. Møllen er fredet og der kan ses demonstrationer af møllen, i forbindelse med rundvisning og byvandring ved Stadsarkivet.

Bondebyen

Det første Lyngby opstod for 1000 år siden på bakken ovenfor kirken, også kaldet Bondebyen. Bondebyen er i dag en af de bedst bevarede landsbyer nord for København.
Bondebyen i Lyngby består af gårde og mindre huse. Det er de gamle gårde, som udgør kernen i Bondebyen, og bønderne ejede både gårdene samt al jorden og det gav storhed og rigdom.
Bondebyen består også af husmandshuse, aftægtsvillaer og institutioner, og Bondebyen bærer præg af at have været en arbejder-beboelsesby fra 1890’erne, indrettet i de gamle landbrugsbygninger. I 1980’erne blev Bondebyen saneret og fik sit nuværende udseende.
I den gamle købmandsbutik finder man spisestedet Frk. Friis, og overfor finder man Kulturstedet Lindegaarden.