Forgot your your password?

Mølleåen

Den idylliske Mølleå strækker sig over 25-30 km og har sit udspring i Bastrup Sø. Herfra løber den gennem tre større søer – Farum Sø, Furesøen og Lyngby Sø – til udmundingen ved Strandmøllen i Øresund. På dens vej falder vandet omkring 30 meter og skaber derved en kraft, som tidligere gjorde det muligt at benytte åen til at drive en række vandmøller. Nogle af vandmøllerne eksisterer stadig. Møllernegrundlagde i sin tid Danmarks første industri.

Den smukke natur omkring Mølleåen er altid en oplevelse. De skiftende årstider giver Mølleåen et varierende særpræg, som til enhver tid giver vandreturen et pragtfuldt udgangspunkt. En anden måde at opleve Mølleåen på er ved at leje en kano og selv ”sejle op ad åen”. Det rige dyreliv og de smukke omgivelser er med til at gøre Mølleåen til et af Danmarks flotteste naturområder.
Vinter, forår, sommer eller efterår, Mølleåen er altid en oplevelse.

Lyngby Åmose

I Lyngby søs nordlige ende ligger Lyngby Åmose, et helt landskab i sig selv. Mosen blev i sin tid dannet ved naturens kraft.

Lyngby Sø

Lavvandet sø. Frit fiskeri med fisketegn langs Åmosen ved den nordlige bred af søen efter blandt andet sandart, karper, gedder, brasener og skaller.

Baadfarten

Baadfarten har været en populær sommerattraktion i Lyngby siden 1894. To af de seks træbåde har sejlet siden Baadfartens start.